Werknemersparticipatie werkt!

Glastuinbedrijf VD Holland in Andijk teelt 43 hectare paprika’s op drie locaties. Op piekmomenten kunnen ze binnen hun bestaande huisvestingsmogelijkheden niet alle werknemers kwijt. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar mogelijkheden voor huisvesting op eigen terrein. Eigenaar Arnaud van Dijk deelt het proces om tot geschikte accommodaties te komen.

De locaties in Wervershoof en Andijk liggen binnen een straal van 1,5 kilometer van elkaar. Op piekmomenten werken tussen de 65 tot 115 mensen voor dit bedrijf. In totaal horen vijf bedrijfswoningen tot het bedrijf waarin maximaal acht mensen per woning gehuisvest mogen worden. Dit zijn te weinig verblijfplekken voor de piekperiodes en daarom is het bedrijf op zoek gegaan naar mogelijkheden voor huisvesting op eigen terrein. We zijn met eigenaar Arnaud van Dijk in gesprek gegaan over zijn zoekproces om geschikte accommodatie te ontwikkelen op eigen terrein.

Wanneer zijn jullie gestart en hoe liep dit proces?
In 2019 hebben is contact opgenomen met de gemeente Medemblik om de mogelijkheden te verkennen. In eerste instantie was het op grond van beleid mogelijk om maximaal 30 verblijfsplaatsen per bedrijfskavel te realiseren. Dit was voor het bedrijf te weinig. Zij zijn daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Er stond op dat moment een camping in de buurt te koop waar veel arbeidsmigranten zes maanden per jaar een recreatieverblijf huurden. De eigen arbeidsmigranten woonden niet op de camping, maar Van Dijk hadd een plan gemaakt en ingeleverd voor het opnieuw inrichten van de te koop staande camping. In goed overleg met de gemeente zijn zij uiteindelijk gekomen tot een plan op eigen terrein met 18 appartementen voor twee personen en acht appartementen voor drie personen dus 60 plekken in totaal.

Het bedrijf is tevreden met de constructieve houding van de gemeente. In totaal duurde het proces van idee tot en met oplevering van het gebouw 2,5 jaar.

Hebben jullie de omgeving betrokken bij je plan?
In de directe omgeving van het nieuwe gebouw bevinden zich geen gevoelige bestemmingen (zoals burgerwoningen). Ook waren in de directe omgeving bij bedrijven van collega’s al drie gebouwen gerealiseerd.  Zij zijn bij de directe buren langsgeweest maar die zagen geen problemen. Nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met het plan, is er geen bezwaar tegen ons plan ingediend.

Is jullie plan duurzaam?
Ja op meerdere vlakken. Het gebouw wordt volledig verwarmd vanuit de restwarmte vanuit ons bedrijf. Er is geen gasaansluiting. Ook is het gehele dak voorzien van zonnepanelen. Ook hebben wij gezorgd voor voldoende fietsen om medewerkers te stimuleren met de fiets naar de andere vestigingen te reizen die op maximaal 1,5 kilometer liggen. Doordat het gebouw op eigen terrein ligt zijn er geen onnodige verkeersbewegingen meer. Voordat dit gebouw gerealiseerd werd kwamen medewerkers reizen uit Den Helder en Friesland omdat er in de nabije omgeving geen woningen beschikbaar waren. Dit kostte soms wel een uur reistijd. De medewerkers hebben nu meer rust en kunnen meer uitgerust aan het werk. Omdat we transparant zijn over de huurprijzen en hier in principe niet op verdienen leidt dit tot een hoge werknemerstevredenheid. Hierdoor worden zij duurzaam verbonden met het bedrijf. 

Zijn jullie gecertificeerd en hoe bevalt de nieuwe accommodatie bij jullie werknemers?
De huisvesting is gecertificeerd volgens SNF. Iedereen heeft een eigen slaapkamer. Dat wordt als heel prettig ervaren, ook de ruimte. De minimumeis is 25 m2 maar wij hebben gekozen voor 35 m2 per appartement voor twee personen. De appartementen voor drie personen zijn 53 m2 groot.  Het complex is ook schoon en dat wordt gewaardeerd. Daarnaast hebben we buiten een aantal zitjes gerealiseerd en er is een overdekte ruimte waar bijvoorbeeld kan worden gebarbecued. Ook dit wordt gewaardeerd.

Heb je nog tips voor ondernemers met plannen?
Wat bij ons tot verbeteringen heeft geleid in het plan is om buitenlandse teamleiders te betrekken bij de planvorming. Er werd ons bijvoorbeeld ontraden om een gemeenschappelijke ruimte te creëren omdat dit tot overlastgevende situaties kan leiden. We hebben er bewust voor gekozen dat alle faciliteiten (badkamer, keuken en toilet) in de kamer beschikbaar zijn. Dus geen gezamenlijke keukens of iets dergelijks, maar per appartement alles beschikbaar. Alleen de wasruimte is centraal op de begane grond alsmede een wasruimte op de eerste verdieping. Ook hebben wij op advies van de werknemers gekozen voor een apart toilet het appartement in plaats van een toilet in de badkamer. Omdat er weinig tot geen sociale samenhang is hebben wij in de gangen, de wasruimte en buiten camera’s geplaatst om toezicht te houden. Verder is er begeleiding welke een oogje in het zeil houdt.

Deze publicatie is gemaakt op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024