Gelderland-Oost

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Frank Wilting

Voorzitter regio Gelderland-Oost

Harry Beijer

Bestuurslid regio Gelderland-Oost

Clemens Borgijink

Penningmeester regio Gelderland-Oost

Kim de Croon

Bestuurslid regio Gelderland-Oost

Rick Gerichhausen

Secretaris regio Gelderland-Oost

Jan Hartink

Bestuurslid regio Gelderland-Oost

Erik Janssen

Adviseur regio Gelderland-Oost

Ronald Meeuwsen

Bestuurslid regio Gelderland-Oost

Gerard Selman

Regiocoördinator Gelderland-Oost

Glastuinbouw Nederland - © 2024