Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Jaco den Bakker

Bestuurslid regio Zuid-Holland-Zuid

Willem Jongenotter

Bestuurslid regio Zuid-Holland-Zuid

Jan Varekamp

Bestuurslid regio Zuid-Holland-Zuid

Hans van Geest

Regiocoördinator Zuid-Holland-Zuid

Glastuinbouw Nederland - © 2024