Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Onze rol

Glastuinbouw Nederland zit namens haar leden aan tafel bij alle initiatieven en allianties die samen werk maken van een Leven Lang Ontwikkelen in de tuinbouw. Om de stem van ondernemers te laten horen en blijvende inzet op dit voor hen cruciale thema te agenderen. Dat betekent ook dat we niet zonder de waardevolle inbreng kunnen van ondernemers en HR-professionals.

Vragen of suggesties? We horen het graag!

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Partners

Leven Lang Ontwikkelen bepaalt je toekomst

De glastuinbouw is volop in transitie; Het Nieuwe Telen, duurzame gewasbescherming, verdergaande automatisering en robotisering. Dat vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden van (nieuwe) medewerkers. Aangezien die veranderingen in teelt en techniek elkaar steeds sneller opvolgen, is een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een absolute voorwaarde om (internationale) medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en bedrijven toekomstbestendig.

Wat vraagt LLO van je bedrijf?

Een LLO vraagt om een bedrijfscultuur waarin de wensen en mogelijkheden van medewerkers centraal staan. Zo’n ‘lerende organisatie’ luistert naar de inzichten en ideeën van medewerkers. Zo wordt een LLO onderdeel van het bedrijfs-DNA. Zo’n omwenteling van beleid, houding en gedrag vraagt leiderschap, inzet en energie. Niet alle medewerkers kunnen (en moeten) daar op dezelfde manier in mee. De Groene Persona’s van Groenpact geven hierbij houvast. Bedrijven en medewerkers die vallen onder de cao Glastuinbouw kunnen voor hulp, in de volle breedte, een beroep doen op Kasgroeit.

Praktijkgericht ontwikkelen

De veranderingen in de sector vragen steeds nieuwe kennis en vaardigheden. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen heeft daarom zeven meeting points waar onderwijs (mbo), onderzoek en de praktijk in de regio elkaar versterken. Studenten gaan hier aan de slag met praktijkgerichte opdrachten. Dat geldt ook voor het Centre of Expertise Groen, waarin vier groene hogescholen praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling faciliteren. Ook Horti Academy is aanspreekpunt voor LLO en zorgt voor korte lijnen tussen de vraag van bedrijven en het gezamenlijke aanbod van ontwikkeltrajecten.

Gekwalificeerde menskracht

Het ontwikkelen van branchekwalificaties is een belangrijk onderdeel voor een LLO. Op deze manier laten we (potentiële) medewerkers zien dat de productie van groente, fruit, bloemen en planten gekwalificeerde menskracht vraagt en de glastuinbouw diverse carrièremogelijkheden heeft.

Waar begin je?

Subsidiemogelijkheden Colland Arbeidsmarkt

Voor het volgen van een cursus of opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Werkgevers en werknemers kunnen via het fonds een aanzienlijk deel van hun opleidingskosten terugkrijgen.

Onze rol

Glastuinbouw Nederland zit namens haar leden aan tafel bij alle initiatieven en allianties die samen werk maken van een Leven Lang Ontwikkelen in de tuinbouw. Om de stem van ondernemers te laten horen en blijvende inzet op dit voor hen cruciale thema te agenderen. Dat betekent ook dat we niet zonder de waardevolle inbreng kunnen van ondernemers en HR-professionals.

Vragen of suggesties? We horen het graag!

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Partners

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024