Hygiëne

Contact

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Bedrijfshygiëne

Wanneer een aantasting van ziekten of plagen op uw bedrijf aanwezig is, is bestrijding niet altijd mogelijk en vaak duur en inefficiënt. Voorkomen is daarom altijd beter dan herstellen. Bedrijfshygiëne is daarom heel belangrijk. Per teelt verschillen de te nemen hygiënische maatregelen. Na een teeltwisseling is het vaak mogelijk om schoon te starten, zeker wanneer het uitgangsmateriaal ook vrij is van ziekten en plagen. 

FytoCompass

Incidenteel zijn er uitbraken van quarantaine organismen. Soms wordt maar één ondernemer geraakt, soms een groter deel van de keten. Op FytoCompass.nl is tijdens zo'n uitbraak informatie te vinden voor ondernemers en kunnen zij voor hun bedrijf een fytosanitaire risico inventarisatie en evaluatie (F-RIE) maken.

Contact

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2023