Hygiëne

Bedrijfshygiëne

Wanneer een aantasting van ziekten of plagen op uw bedrijf aanwezig is, is bestrijding niet altijd mogelijk en vaak duur en inefficiënt. Voorkomen is daarom altijd beter dan herstellen. Bedrijfshygiëne is daarom heel belangrijk. Per teelt verschillen de te nemen hygiënische maatregelen. Na een teeltwisseling is het vaak mogelijk om schoon te starten, zeker wanneer het uitgangsmateriaal ook vrij is van ziekten en plagen. 

Glastuinbouw Nederland - © 2022