Personeelsbeleid

Waar vind je ondersteuning?

Onze rol

Voor het stimuleren en ontwikkelen van mensgericht en toekomstbestendig personeelsbeleid werkt de werkgroep Arbeid & Onderwijs nauw samen met het HR-netwerk Glastuinbouw en de ondernemersgroepen van Glastuinbouw Nederland.

Vragen of suggesties? We horen het graag!

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Tijd voor mensgericht personeelsbeleid

De krapte op de arbeidsmarkt is even nijpend als structureel. Daarnaast stijgt de vergrijzing nog zeker tot 2040. De glastuinbouw staat dus voor grote uitdagingen. Naast inzetten op robotisering en digitalisering betekent dat vooral het werk aantrekkelijker maken voor nieuwe én bestaande krachten, op basis van mensgericht personeelsbeleid.

HR-netwerk Glastuinbouw

Een centrale rol in de vereiste omslag speelt het nieuwe HR Netwerk Glastuinbouw. In vijf regionale groepen (Noord-West Nederland, Noord-Oost Nederland, Zuid-Holland, Bommelerwaard en West-Noord-Brabant) binnen het nieuwe HR Netwerk Glastuinbouw leren HR-professionals van en met elkaar. Jaarlijks wordt een landelijk symposium georganiseerd om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en innovatie te stimuleren. Interesse? Meld je hier aan.

Werkplezier en perspectief

Een goede cao is belangrijk, maar medewerkers verdienen ook ruimte om te leren, mee te denken en zich te blijven ontwikkelen. Bekijk daarnaast samen hoe je oudere krachten duurzaam inzetbaar kunt houden. Kortom: meebewegen met de mogelijkheden en wensen van medewerkers, ook waar de thuissituatie daar om vraagt. Aangezien de beroepsbevolking verder afneemt, moeten medewerkers steeds vaker een rol pakken in de mantelzorg en kinderopvang. Dat vraagt van beide kanten flexibiliteit.

Nieuwe wervingsbronnen aanboren

Werving van de bestaande kanalen blijkt niet in de vraag te voorzien. Ook de instroom vanuit Oost-Europa staat om verschillende redenen onder druk. We moeten dus nieuwe bronnen aangeboren:

  • Om te beginnen in eigen huis: wie heeft de ambitie en competenties om door te groeien?
  • Functies anders inrichten, zodat mensen zonder vakkennis dezen kunnen invullen.
  • Flexkracht gezamenlijk organiseren.
  • Vakmensen uit andere sectoren verleiden te switchen naar de glastuinbouw.

Lees meer

Inklappen

Vacatureplatform Beter Uitzicht

Met het platform Beter Uitzicht helpen de LTO-organisaties werkgevers om nieuwe werknemers van buiten de sector aan te trekken. Werkgevers kunnen gratis hun vacatures op deze website plaatsen en als extra service worden de vacatures doorgeplaatst naar relevante andere vacaturesites zoals Indeed.

Daarnaast biedt het platform inspiratieverhalen van zij-instromers die de overstap naar onze sector al maakten, een overzicht van verschillende beroepen en via een keuzehulp worden ze op weggeholpen naar passende functies en vacatures. Ook is er informatie te vinden over de verschillende deelsectoren.

Onbenut arbeidspotentieel

De glastuinbouw krijgt steeds meer oog voor herintreders, statushouders, mensen met een ondersteuningsbehoefte en uitkeringsgerechtigden. Dat vraagt extra aandacht, maatwerk, samenwerking met betrokken instanties, een andere manier van werven en investeren in opleidingen en begeleiding. Stel geen diploma's centraal, maar motivatie en talent. Lees meer hierover.

Experimenteer en leer

Er is geen blauwdruk voor mensgericht personeelsbeleid. Het belangrijkste is om aan de slag te gaan met nieuwe manieren om medewerkers te boeien en binden. Zo ervaar je wat op jouw bedrijf wel en niet werkt. Deel daarbij de geslaagde experimenten, ontwikkel deze door en borg ze. Bouw zo aan een bedrijfscultuur waarin de wensen en mogelijkheden van medewerkers echt centraal staan. Dat wordt meer en meer een voorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf.

Werk dat er toe doet

De kijk op werk verandert. Als een baan vinden geen probleem is, zoeken mensen werk dat voldoening geeft en dat er maatschappelijk gezien toe doet. En dát heeft de glastuinbouw volop! Onze high tech sector draagt elke dag bij aan een gezond én groen Nederland. De communicatietoolkit Gezondheid & Geluk helpt je dat verhaal te delen.

Toolkit Boeien & Binden

Hoe trek je nieuwe mensen aan en houd je huidige medewerkers betrokken en gemotiveerd? Dat is de essentie van boeien en binden. In de toolkit Boeien & Binden is alle informatie om nieuwe werknemers te inspireren en te behouden te vinden.

Waar vind je ondersteuning?

Onze rol

Voor het stimuleren en ontwikkelen van mensgericht en toekomstbestendig personeelsbeleid werkt de werkgroep Arbeid & Onderwijs nauw samen met het HR-netwerk Glastuinbouw en de ondernemersgroepen van Glastuinbouw Nederland.

Vragen of suggesties? We horen het graag!

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024