Aardwarmte

Contact

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Duurzame warmtebron

Aardwarmte (geothermie) is een belangrijke mogelijkheid om in de toekomst minder aardgas te gebruiken in de glastuinbouw. Ook het kabinet positioneert aardwarmte als belangrijke en kansrijke duurzame techniek in de warmtevisie.

Bekijk hier alle lopende en aangevraagde projecten.

Kennisagenda Aardwarmte

Aardwarmte is een innovatieve techniek. In de glastuinbouwsector zijn al een groot aantal projecten gerealiseerd en zijn meerdere projecten in ontwikkeling. Onderzoek om de techniek en de toepassing van aardwarmte te optimaliseren, is nodig.

Vanuit het programma Kas als Energiebron stelden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland de Kennisagenda Aardwarmte op. Samen met partijen uit de sector en ondernemers worden de onderwerpen voor de kennisagenda bepaald en onderzoeksvragen uitgezet.

Samenwerking

De aardwarmtesector is breder dan alleen glastuinbouw. Om de techniek aardwarmte uit te rollen, is het van belang dat andere sectoren (woningbouw, industrie) aardwarmte ook als kans zien. Sectoroverstijgende onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt met Platform Geothermie  en de vereniging van operators DAGO. Gezamenlijk hebben we het doel om aardwarmte in Nederland verder ontwikkelen. 

Contact

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024