‘Arbeidsmigranten leveren belangrijke bijdrage aan nationaal inkomen’

De Volkskrant publiceerde vandaag, donderdag 4 maart, een artikel waarin de vraag werd gesteld waarom een rapport, waarin wordt geconcludeerd dat immigratie Nederland jaarlijks € 17 miljard netto kost, nauwelijks stof doet opwaaien in Den Haag. Met uitzondering van PVV en Forum voor Democratie. In een reactie laat Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, alvast een tegengeluid horen. “Internationale werknemers leveren de schatkist jaarlijks juist heel veel op.”

Gelet op de politieke discussies over arbeidsmigratie waarschuwt Peter Loef voor de invloed van dergelijke publicaties op de algemene beeldvorming. “Dat kan een economische impact hebben op de bedrijvigheid in Nederland.” De groepen die in het artikel in de Volkskrant worden geduid zijn arbeidsmigranten, asielzoekers en andere immigranten. In 2016 voerde SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de ABU – de brancheorganisatie van uitzendbureaus - een onderzoek uit naar de economische waarde van arbeidsmigranten. “In het uitgebrachte rapport ‘De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland’ wordt een ander beeld gepresenteerd dan nu naar voren wordt gebracht”, aldus Peter Loef.

Bijdrage aan nationaal inkomen
In het rapport van SEO Economisch Onderzoek werd geconcludeerd dat de arbeidsinzet van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (MOE) in 2015 zorgde voor een totale productiewaarde van ongeveer € 27 miljard, inclusief alle intermediaire productie die als input geldt voor verdere productie. Wanneer alleen de toegevoegde waarde in het productieproces wordt meegerekend, dan waren ‘MOE-landers’ in dat jaar verantwoordelijk voor een bijdrage van ruim € 9 miljard aan het nationaal inkomen. Worden daar de loonkosten en premies, die ten goede kwamen aan de arbeidsmigranten zelf, vanaf getrokken, dan resulteert een netto bijdrage aan het nationaal inkomen dat jaar van bijna € 4 miljard. Dat komt neer op ongeveer € 250 per hoofd van de Nederlandse bevolking. In 2016 ging het omgerekend om een bijdrage van ongeveer € 11 miljard aan het nationaal inkomen, waar netto ruim € 5 miljard van overbleef, ongeveer € 300 per hoofd van de Nederlandse bevolking.

Beeldvorming essentieel
De internationale werknemer, zoals de arbeidsmigrant in de glastuinbouwsector wordt genoemd, is dus van grote toegevoegde waarde, benadrukt Peter Loef. “Daar komt bij dat we deze werknemers - demografisch kijkend naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking in ons land - de komende jaren keihard nodig hebben. Die feiten moeten en willen wij blijven benadrukken. Zowel vanuit respect naar de betreffende mensen als naar het belang van de bedrijven in onze sector. Beeldvorming is tegenwoordig steeds vaker de ‘trigger’ voor besluitvorming, zeker in verkiezingstijd. Als Glastuinbouw Nederland en als glastuinbouwsector betreuren wij dat, omdat het om werkgevers en werknemers gaat die veel voor elkaar betekenen en elkaar hard nodig hebben.”

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021