Glastuinbouw kan goede bijdrage leveren aan verhogen biodiversiteit

Op dinsdag 7 juni organiseerde Glastuinbouw Nederland de bijeenkomst ‘Biologische plaagbestrijding en biodiversiteit’ voor telers uit regio Westland. In september 2021 vond een vergelijkbare bijeenkomst plaats voor telers uit regio Oostland. Zowel in het Oostland als nu in het Westland stond de vraag centraal: Wat is de waarde van biodiversiteit in de glastuinbouw?

Het aantal middelen dat mag worden gebruikt in de glastuinbouw neemt steeds verder af. Tegelijkertijd wordt in de maatschappij steeds vaker gesproken over biodiversiteit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het voortbestaan van de verschillende teelten?

Minder plaagdruk
Welke kansen en risico’s nemen deze ontwikkelingen met zich mee? Kan hiermee het huidige geïntegreerde IPM-systeem worden versterkt? Tijdens de bijeenkomst spraken ondernemers Theo Ammerlaan, Nic van der Knaap en Ted Duijvestijn over het belang van biodiversiteit. Zij hebben hier ervaring mee op het eigen bedrijf. De telers deelden bijzondere wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld dat de plaagdruk buiten de kas was afgenomen door de aanleg van biodiversiteit rondom het perceel.
Over het volgende zijn ze het unaniem over eens: de tuinbouw kan een goede bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Door het werken aan een hogere biodiversiteit rondom de kas creëer je niet alleen een robuuster ecosysteem, je creëert ook een positief imago voor de gehele glastuinbouw in de regio. En het is echt niet nodig om direct  alle bermen rondom de kas drastisch om te gaan spitten. Klein beginnen is heel goed mogelijk. Kijk wat werkt en wat niet en breid dit langzaam uit, zo is het advies van de genoemde ondernemers. 

Stabiliteit
Tom Groot (Koppert Biological Systems) onderschrijft dat de biodiversiteit in de tuinbouw toeneemt. Er zijn steeds meer biologische bestrijders en meer oplossingen per plaag. Hij eindigde zijn inleiding dan ook met de constatering: diversiteit leidt tot stabiliteit. Gert Jan Dillo (Biobest) ging in op de inzet van zweefvliegen en hoe die als een ‘Standing army’ in en om de kas kunnen worden gevoed  met bankerplanten of ‘suiker-tankstations’. De voordelen en risico’s van biodiversiteit rondom de kas werden toegelicht door Gerben Messelink (Wageningen University Research, BU Glastuinbouw). Een uitgesproken standpunt hierover kan nog niet worden bepaald. Wel bleek duidelijk dat de toekomst van plantgezondheid steeds meer wordt ingevuld door een samenspel van biologie, technologie en chemie.

Met elkaar in gesprek
De bijeenkomst werd geopend door Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland. Onder leiding van Eveline Stilma (InnoPlant) gingen de telers vervolgens met elkaar in gesprek over biodiversiteit. Belangrijke punten die de telers vooralsnog weerhouden zijn: risico’s, ontbrekende kennis over de juiste beplanting en negatieve reacties uit de omgeving. Waar de aanwezigen enthousiast van werden was het verbeteren van het imago van de tuinbouw, het commercieel benutten met acties op producten (zoals een zakje met natuurlijke vijanden) en de mindere afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.

De bijeenkomst werd mede gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en Stichting Kennis in je Kas (KijK). De presentaties van de inleiders zijn terug te vinden onderaan dit bericht.

Annelies Kerkhof

Glastuinbouw Nederland - © 2023