Jaaroverzicht Arbeid: Goed werkgeverschap is belangrijke norm

Het grote aantal lopende en in 2021 geïnitieerde projecten zegt veel over het belang van arbeid voor de glastuinbouw. Het Cao-overleg is dit jaar weer vlotgetrokken, maar de meeste aandacht ging naar de campagne ‘Love your people like your crop’, met goed werkgeverschap als belangrijke norm.

Dat vormt ook de basis voor de vele projecten om nieuwe talenten aan de sector te binden en voor de bedrijven te behouden. Dat varieert van scholing van scholieren en studenten tot het verder opleiden van medewerkers, inclusief internationale werknemers.

Bekijk de resultaten Arbeid van 2021.

Bekijk ook hier het videojaaroverzicht.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022