KasTopics: nieuwe stikstof-emissienormen, voldoende externe CO2 en precisie gewasbescherming

Voor substraatteelten worden de emissienormen van stikstof regelmatig aangescherpt tot nagenoeg nul in 2027. Onlangs zijn de emissienormen voor 2024 in de wetgeving opgenomen. Meer hierover in deze KasTopics met Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra. Verder komen de voldoende beschikbaarheid van externe CO2 en het pilotproject Precisie Gewasbescherming aan de orde. Het project Precisie Gewasbescherming wordt mede gefinancierd door Kennis in je Kas.

Bekijk deze Kas Topics hier.

Heeft u naar aanleiding van deze Kas Topics vragen of suggesties, laat ons dit dan weten via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bekijk hier alle edities van Kas Topics.

Adri Bom-Lemstra

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024