Noteer alvast: begin 2021 vier themabijeenkomsten Arbeid

De ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs organiseert in januari en februari 2021 een viertal themabijeenkomsten. Deze online-sessies zijn het vervolg op de werkconferentie die Glastuinbouw Nederland in januari van dit jaar voor haar leden organiseerde. Die bijeenkomst resulteerde in de Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020-2022. De officiële uitnodiging voor de themabijeenkomsten volgt binnenkort, maar het is verstandig de data alvast te noteren.

Op donderdag 28 januari, van 15.00 tot 17.30 uur, wordt de themabijeenkomst ‘Internationale werknemers’ georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en stakeholders (ambtenaren, adviseurs). Daarin staat het ‘masterplan internationale werknemers’ centraal.

Toekomst
Een week later, op donderdag 4 februari, van 15.00 tot 17.30 uur, is het onderwerp ‘Beroepen van de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan de beleidsspecialisten Arbeid van Glastuinbouw Nederland in gesprek met ondernemers en met vertegenwoordigers van vmbo en mbo over de vraag: voor welke beroepen leiden we op. Hoe maken we optimaal gebruik van het concept van de Groene Werelden van Groenpact als het gaat om: wervingscampagnes en opleidingsaanbod van het onderwijs; profilering van branche of bedrijf en de werving van medewerkers voor het bedrijfsleven?

Technologie
‘Robotisering en arbeid’ is het thema van de digitale bijeenkomst op donderdag 11februari, van 15.00 tot 17.30  uur. Tijdens deze bijeenkomst geven ondernemers hun visie op vragen als: Wat betekent de inzet van technologie voor het werknemer- en werkgeverschap. Automatisering en robotisering vragen andere vaardigheden van werknemers. Dat vraagt om scholing, misschien ook om een andere samenstelling van het personeelsbestand, maar ook wat dit betekent voor de arbeidsomstandigheden in onze bedrijven. Kortom, hoe verhouden mens en techniek zich tot elkaar.

Leren
De vierde bijeenkomst is gepland op donderdag 18 februari, eveneens van 15.00 tot 17.30 uur. Het onderwerp is: ‘Lerende organisaties in de glastuinbouw / Leven Lang Ontwikkelen’. Welke factoren spelen een rol bij de lerende organisatie en wat kun je hiermee in de praktijk? Hoe kun je werkenden beter in staat stellen hun rol op te pakken?

Binnenkort volgt meer informatie over de digitale themabijeenkomsten en over de mogelijkheid tot aanmelding. Voor vragen kan nu alvast contact worden opgenomen met Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Klik hier voor de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2020