Sterke impuls voor innovatieve slagkracht agrifood Noord-Holland

Het innovatie-ecosysteem van de agrifood sector in Noord-Holland krijgt een sterke impuls dankzij subsidie die is toegekend aan het Greenchain NH consortium. Dit consortium zet zich in om de krachten in de regio te bundelen, teneinde de innovatiekracht te versterken en het onderwijs- en opleidingsaanbod te verbeteren. Jacco Vooijs, voorzitter regio Noord-Holland Noord van Glastuinbouw Nederland, is blij met de subsidie. "Het is belangrijk dat ondernemers strategische keuzes maken en vertalen naar de ontwikkeling van hun medewerkers. De activiteiten van het consortium leveren daar een belangrijke bijdrage aan."

De aanvraag voor de subsidie is gedaan door een uitgebreid netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden. De totale begroting bedraagt € 20 miljoen voor vier jaar, waarbij € 8,4 miljoen is toegekend via het Nationaal Groeifonds-project Katapult. Hiermee gaat het consortium de komende jaren aan de slag om de samenwerking in het nu nog versnipperde agrifoodecosysteem in Noord-Holland te versterken en zo de innovatiekracht van de sector te verbeteren.

Toenemende inzet data en technologie
De Katapult-aanvraag is gedaan door een uitgebreid netwerk van partijen, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden. GreenportNoord-Holland Noord is daarbij penvoerder en Hogeschool Inholland, Vonk, Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus zijn de overige kernpartners in het consortium.
De Katapult-bijdrage komt op een belangrijk moment voor het agrifood cluster in de regio. De bedrijven die hierin werkzaam zijn staan voor grote uitdagingen waar het gaat om verduurzaming. Daarbij steunen zij in toenemende mate op de inzet van data en technologie. De verwachting is dat uiteindelijk alle bedrijven hiermee te maken krijgen. Om mee te gaan is naadloze aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van cruciaal belang. Het Greenchain NH-project zet hierop in met het realiseren van practoraten, het versterken van lectoraten en het ontwikkelen van een associate degree.

Kracht van het netwerk
Jeroen Noot, programmamanager van Greenport Noord-Holland Noord, is blij met de bijdrage uit het Katapult Groeifonds. Dat het is gelukt om hiervoor in aanmerking tekomen, laat volgens hem de kracht zien van het netwerk in Noord-Holland. “Met ondersteuning vanuit Provincie Noord-Holland hebben we als consortium deze aanvraag met succes uitgevoerd. Achter de consortiumpartners staat een uitgebreid netwerk van partijen die samen met ons de schouders willen steken onder de uitvoering.”
Ronald van den Breevaart, programmadirecteur bij Greenport Aalsmeer, vult aan:“Greenchain NH kan op geen beter moment komen. Het karakter van de werkzaamheden in de agrifood sector verandert in hoog tempo. Om concurrerend te blijven, moeten we de innovatiekracht van bedrijven op peil houden. Terwijl we tegelijk de mensen moeten opleiden die innovatie in de praktijk kunnen brengen. Door de handen ineen te slaan, kunnen we op dit gebied veel meters maken.”

Greenport Horti Campus
Het Greenchain NH project is een van de vijftien consortia die ondersteund worden in het kader van het Katapult Groeifonds. In totaal stelt de overheid hiervoor € 123 miljoen beschikbaar. Bij Greenport West-Holland is ook de aanvraag voor GreenportHorti Campus gehonoreerd. Samen met de toekenning voor Greenchain NH betekent dit een belangrijke impuls voor het Nederlandse agrifood cluster. De beide consortia zoeken in de uitvoering actief de samenwerking.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023