Maatschappelijke Raad van Advies brengt verhelderend bezoek aan glastuinbouwbedrijven

De Maatschappelijke Raad van Advies, die van buiten naar binnen scherp toeziet op de uitvoering van het Masterplan Internationale Werknemers van Glastuinbouw Nederland, heeft deze week bij een glastuinder zijn tweede bijeenkomst gehad. Aansluitend is een tweede teeltbedrijf bezocht. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, was daarbij aanwezig.

“We hebben tijdens de bijeenkomst onze voortgangsrapportage toegelicht. Binnenkort plaatsen we deze op de website van Glastuinbouw Nederland en is de rapportage voor iedereen inzichtelijk”, zo meldt Peter Loef. Naast het bespreken van de voortgangsrapportage heeft de Raad een groot aantal hele concrete en scherpe vragen aan de ondernemers gesteld. Bijvoorbeeld over hun motivatie om met Internationale Werknemers te werken en waarom niet met Nederlandse werknemers. Ook de belemmeringen die ondernemers daarbij tegenkomen werden besproken.
De Raad wilde verder weten hoeveel internationale werknemers doorstromen van flex naar vast en mogelijk ook naar leidinggevende functies. “Interessant waren de gesprekken over hoe de bedrijven hun situatie over vijf jaar inschatten en wat dit betekent voor hun bedrijfsstrategie en personeelsbeleid”, geeft Peter Loef aan.

Huisvesting
Overige vragen die aan de ondernemers werden gesteld zijn: hoe zij aankijken tegen het masterplan; hoe zij hun mensen binden; hoe zij de werknemers belonen; hoe zij omgaan met de huisvesting; wat zij vinden van de misstanden. Ook de rol van de retail en het belang van het organiseren van schaalvergroting naar de retail werd besproken. Aansluitend is ook gesproken met een aantal internationale werknemers zelf en is hun huisvesting bekeken.

Doorstroom
“De Raad van Advies vond het een bijzonder interessante middag”, zo evalueert Peter Loef. “Interessant te zien hoe deze bedrijven de Cao als minimum zien en dat er veel meer moet worden gedaan om mensen te boeien en te binden. Er is toch een duidelijk tendens en zichtbare doorstroom van flex naar vast en er is zelfs doorstroom naar leidinggevende functies. Bij een van de twee bedrijven zelfs meer dan 25% doorstroom naar loondienst. Opmerkelijk vonden zij ook de sfeer in de kas en bij de mensen die zij zagen. Beide ondernemers gaven aan dat aspect als onderscheidend te zien. Aandacht en investeren in de relatie. En natuurlijk gaan er dingen mis, zo werd aangegeven. Dat is bij elk bedrijf, bij elk ministerie en bij elke werkgeversorganisatie het geval. Met respect omgaan met elkaar is de sleutel”, benadrukt de beleidsspecialist Arbeid.

Beeldvorming
Peter Loef benadrukt dat Glastuinbouw Nederland de misstanden met internationale werknemers niet ontkent, maar wel nadrukkelijk afkeurt. “Wij stimuleren de gang naar de Inspectie SZW, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Stichting Normering Arbeid (SNA) en SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) en nemen onze verantwoordelijkheid, zie ook onze campagne ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’. Daarbij leveren we met onze leden ook inbreng aan Fieldlabs van Openbaar Ministerie, Politie en Inspectie SZW. Maar we willen voorkomen dat we naast dit alles de goede dingen uit het oog verliezen. Dat zou niet fair zijn.”
Afsluitend stelt hij dat er jaarlijks geen 70.000 internationale werknemers in onze sector zouden werken als alles fout zou gaan. Hij doet een beroep op de media om vooral ook zelf op onderzoek te gaan in de sector en een eigen beeld te vormen, in plaats van klakkeloos mee te gaan in de ontstane beeldvorming.

Peter Loef

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Glastuinbouw Nederland - © 2021