Instroom

Instroom heeft betrekking op de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Met de juiste werving- en selectiemethodes vind je de meest geschikte kandidaat. Dit is een heel proces. Het begint met het opstellen van een wervingsplan. Op basis daarvan ga je aan de slag met daadwerkelijke vacatures opstellen, de selectie van kandidaten, het voeren van gesprekken en het aannemen danwel afwijzen van kandidaten. Wat de kandidaat tijdens deze periode ervaart, heeft een grote invloed op het wel of niet accepteren van de baan.

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Werkgeversmerk bouwen

Hoe je jezelf als werkgever neerzet en wat je naar buiten toe uitstraalt, speelt een hele grote rol bij het aantrekken en vasthouden van talent voor je organisatie. Het begint met hoe jouw bedrijf overkomt en omgaat met personeel.

Wervingsplan maken

Een wervingsplan biedt houvast bij het vinden van nieuwe werknemers. Door gericht en gestructureerd na te denken over de werving, heb je een grotere kans op (blijvend) succes.

Vacaturetekst opstellen

Een vacaturetekst is het visitekaartje van jouw bedrijf waarin staat beschreven wie de organisatie is en wat je zoekt. Met een wervende vacaturetekst, inspireer je kandidaten om voor jou te willen werken.

Het sollicitatieproces

Tijdens het hele sollicitatieproces zijn er veel momenten die een beeld geven van jouw bedrijf. Denk aan de eerste indruk van jouw bedrijf op de website, of ze vriendelijk worden ontvangen of de ruimte waar het gesprek wordt gevoerd. Deze periode heeft grote invloed op het wel of niet accepteren van de baan.

Het sollicitatiegesprek

Na het beoordelen van de CV’s en motivatiebrieven wordt een keuze gemaakt wie wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een selectie- of sollicitatiegesprek is het moment om te achterhalen of de kandidaat bij jouw bedrijf en de functie past.

Stagiairs werven

Het inzetten van stagiairs is een slimme investering. Innovatieve vakmensen die nu en in de toekomst in de sector willen werken zijn namelijk hard nodig. Inspirerende stages verbeteren het imago van de sector onder jongeren en maken de bedrijven aantrekkelijker als werkgever.

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2024