SIGN

Circulaire tuinbouw

De transitie naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en bloemen ontstaat er altijd een reststroom (biomassa). Er zijn veel kansen om die reststromen hoogwaardiger in te zetten. Op het eigen bedrijf (als meststof of verpakkingsmateriaal), of buiten de sector als schoonmaakmiddel of bouwmateriaal bijvoorbeeld. SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) heeft deze routes in de praktijk getest. Met de inzet van perscapaciteit bij tuinders is perssap gemaakt en de haalbaarheid verkend van meststoffen terugwinnen. In twee vervolgtrajecten met startup wordt dit verder ontwikkeld. In samenwerking met een gerenommeerde meubelfabrikant zijn lijmvrij ecopanelen uit de vezels ontwikkeld. De wet- en regelgeving rond het gebruik van reststromen is echter bijzonder complex. SIGN stelde dit jaar daarom de publicatie ‘Op weg naar een circulaire tuinbouw’ op. Samenwerking met andere sectoren is essentieel. Tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’, die samen met Bio Treat Center werd georganiseerd, stond de verbinding tussen de tuinbouw en de bouwsector centraal.

Groen op kantoor

Het ministerie van LNV gaf TNO opdracht voor onderzoek naar fijnstof in het kader van het innovatieprogramma van SIGN. Uit dit onderzoek blijkt dat levende systemen met planten effectief fijnstof kunnen verwijderen. De plantensystemen met een hoge luchtverplaatsing scoorden goed op het verwijderen van fijnstof. De voordelen van plantensystemen zijn dat vervanging van een filter niet nodig is en dat ze het welbevinden van mensen verhogen. TNO beveelt nader onderzoek aan om het effect in praktijksituaties te meten. SIGN heeft de aanbeveling opgevolgd en onderzocht in een pilot met de Universiteit Utrecht hoe de systemen verder te optimaliseren in een kantooromgeving van het Rijk. Levend groen speelt ook een rol bij  integrale concepten zoals circulaire, akoestische belmeubels van panelen van tomatenreststromen (myceliumcomposieten). SIGN heeft verschillende ontwerpen uitgewerkt en vier innovatieve belmeubels geplaatst in kantooromgevingen. De werkplek van de toekomst gebruikt veel groen en alleen nog natuurlijke en hernieuwbare materialen.

Gezonde voeding

Gezonde voeding is van vitaal belang voor onze samenleving. De zorgkosten door ongezonde voeding bedragen € 6 miljard. Met gezonde voeding zijn 12.900 sterfgevallen per jaar te voorkomen. Tijdens het innovatie-event Hero Festival in het voorjaar presenteerde de glastuinbouwsector de resultaten van de SIGN verkenning ‘Wat eten we morgen?’ Welke mogelijkheden er zijn om de consumptie van groente en fruit te verhogen en hoe groeien we naar ‘gezond als nieuwe norm’. Met een aantrekkelijk aanbod, productinnovaties en nieuwe toepassingen van groente en fruit kan de Nederlandse glastuinbouwsector beter aansluiten bij de behoefte van verschillende doelgroepen. Gezamenlijke opdracht voor overheid en samenleving is om scherpere keuzes te maken en om draagvlak te creëren voor de norm ‘Gezond is normaal’. Als onderdeel daarvan heeft SIGN programma’s geïnitieerd op middelbare scholen en in gezondheidsinstellingen.

Glastuinbouw Nederland - © 2020