Jaaroverzicht

Kijk op 2019

In het jaaroverzicht van Glastuinbouw Nederland kijken we terug op de belangrijkste onderwerpen en resultaten van 2019. Een jaar dat voor de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid voor een belangrijk deel in het teken stond van Kennis in je Kas (KijK). Uiteraard komen ook de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van arbeid, ruimte en innovatie aan bod, terwijl de netwerk- en regiocoördinatoren eveneens hun bijdrage leveren aan de kijk op 2019.

Jakoline van Straalen (communicatiespecialist Glastuinbouw Nederland) spreekt in deze video met betrokken specialisten van Glastuinbouw Nederland over de belangrijke resultaten van 2019.

Energie

Gaat 2019 wat energie betreft de boeken in als het jaar van het Klimaatakkoord, of toch als het jaar van de veelbesproken en fel bestreden ODE-heffing? Het is in ieder geval het jaar waarin duurzaamheid door de overheid enerzijds werd gestimuleerd, maar van een andere kant ook danig gefrustreerd.

Bekijk de resultaten Energie

Arbeid

Huisvesting van arbeidsmigranten domineert de plaatselijke en regionale media in en rond land- en tuinbouwgebieden. Tegelijkertijd buigt de glastuinbouw zich over de vraag of er de komende jaren nog wel voldoende instroom is van arbeidsmigrantenn en van jonge talenten vanuit het onderwijs, zowel het ‘groene’ als ‘grijze’ onderwijs. Er komen namelijk ook steeds meer ander functies dan die met groen te maken hebben.

Bekijk de resultaten Arbeid

Regio

De hoofdthema’s van Glastuinbouw Nederland zijn uiteraard ook de belangrijkste onderwerpen waar de regio’s - besturen en coördinatoren - samen met de leden aan werken. Regionale belangenbehartiging is het voeren van lobby, organiseren van ledenactiviteiten en realiseren van projecten. Die wapenfeiten vermenigvuldigd met het aantal regio’s zou een jaaroverzicht opleveren met louter een opsomming van projecten en resultaten. Daarom hebben de regio’s hun ervaringen van 2019 thematisch gebundeld.

Bekijk de resultaten van de regio's

Plantgezondheid

Hoe gaat 2019 op gebied van Plantgezondheid de boeken in? Als het jaar van de virussen, met een hoofdrol voor ToBRFV, of toch vooral als het jaar waarin wederom stappen werden gezet op gebied van IPM, als het jaar waarin de nieuwe plantgezondheidsverordening het licht zag, of waar succesvol is gewerkt aan het op peil houden van het middelenpakket? Waakzaamheid is sowieso het kernwoord.

Bekijk de resultaten Plantgezondheid

SIGN

Als er een segment binnen Glastuinbouw Nederland is waar circulair doen en denken in 2019 al de boventoon voerde, dan is dat wel bij Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). Een brochure, een seminar en productontwikkeling zijn daar belangrijke voorbeelden van. Daarnaast speelden gezondheid en welzijn een hoofdrol in de innovatieve projecten.

Bekijk de resultaten van SIGN

Communicatie

Het informeren van de leden, overige relaties, vakpers en landelijke media is en blijft een kerntaak van de afdeling Communicatie. Daar was 2019 geen uitzondering op. Noemenswaardig is wel dat dit jaar een activiteit is toegevoegd die de komende jaren weleens verder in belang kan toenemen: consumenten het verhaal van de glastuinbouw vertellen, zoals dit jaar tijdens het World Food Festival.

Bekijk de resultaten van Communicatie

Water & Omgeving

Het was het jaar van de waterschapsverkiezingen en nieuwe waterbestuurders, het jaar van de aanloop naar een nieuwe omgevingswet en van belangrijke stappen in collectieve zuivering. Maar door een uitspraak van de Raad van State werd 2019 voor Water & Omgeving vooral het jaar van de PAS.

Bekijk de resultaten Water & Omgeving

Gewas

Zoals het een goed functionerend netwerk betaamt, is het de taak van de netwerkcoördinatoren om de visie, doelstellingen en uitdagingen van de glastuinbouw in Nederland uit te rollen, toe te lichten en te begeleiden in de diverse gewasgroepen. Ledenbetrokkenheid en actualiteit staan daarbij centraal. De vormen van het netwerk worden indien nodig aangepast aan de wensen van dat netwerk. Nieuw in 2019 is vooral de toevoeging van de gewasgroep Zachtfruit.

Bekijk de resultaten van het gewasnetwerk

Glastuinbouw Nederland - © 2020