Onboarding

Onboarding is het proces waarin je nieuwe werknemers op een goede manier laat landen in je organisatie. Een gestructureerd onboardingsprogramma vergroot de kans op succes, zorgt voor meer betrokkenheid, verkleint de kans dat de werknemer (snel) vertrekt en helpt de nieuwe collega sneller productief te zijn. Een succesvol onboardingsprogramma is verankerd in alle onderdelen van de organisatie en begint ruim voor de eerste werkdag.

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Pre-boarding

Het doel van pre-boarding is het creëren van een werkomgeving waarin de nieuwkomer zich direct welkom voelt. De werknemer is goed geïnformeerd, andere collega's zijn op de hoogte en de werkplek is volledig ingericht.

Eerste werkdag

Op de eerste werkdag is het belangrijk dat de nieuwe werknemer zich welkom voelt en voorbereid is om aan het werk te gaan. Een goede eerste indruk van de taken en de verwachtingen van de organisatie zijn hierbij essentieel.

Eerste week

In de eerste week is er voornamelijk aandacht voor het vergroten van kennis van de interne processen en wat er van de nieuwe werknemer wordt verwacht. De werknemer voelt zich op zijn of haar plek in zijn nieuwe werkomgeving.

Eerste maand

De nieuwe werknemer weet gedurende de eerste maand steeds beter hoe de prestaties zich verhouden tot de verwachtingen van de organisatie. De werknemer blijft werken aan ontwikkeling, kennis van de organisatie en het netwerk.

Eerste kwartaal

De nieuwe werknemer is volledig op de hoogte van de rol en verantwoordelijkheden. Hij of zij begint zelfstandig te werken, levert waardevol werk af en voelt zich betrokken bij het werk. De werknemer past inmiddels helemaal in de organisatie, op zowel professioneel als sociaal niveau.

Eerste jaar

De nieuwe werknemer neemt weloverwogen beslissingen, draagt bij aan de teamdoelstellingen en ontwikkelt effectieve werkrelaties. De werknemer heeft zelfvertrouwen ontwikkeld, neemt uit zichzelf extra verantwoordelijkheden en werkt tot op bepaalde hoogte autonoom. 

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2024