SIGN

Living Lab reststromen

SIGN werkte met Platform Tuinbouw Reststromen in Greenport Venlo aan een opzet voor Living Labs. In een living lab werken ondernemers en marktpartijen in co-creatie aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in een real-time setting. In samenwerking met Dijkshoorn Recycling is op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) in september een Living Lab in Bleiswijk geopend. Daar kunnen ondernemers bewerkingen en experimenten met reststromen uitvoeren op weg naar circulariteit. In het lab kunnen ondernemers op schaal van kilo’s tot tientallen tonnen met reststromen aan de slag. Hiervoor zijn vouchers beschikbaar waarmee 50% van de kosten worden gedekt. In het Living Lab is ook allerhande apparatuur beschikbaar zoals een lasersnijder en dubbele schroefpers. SIGN werkt zelf in het Living Lab met jonge vormgevers en studenten van diverse opleidingen aan nieuwe toepassingen, die volgend jaar op de Floriade te zien zijn. Het gaat om gekweekte vliegtuigstoelen van mycelium (Airbus, Wilkhahn), geluidswerende wandsystemen, plafonds van paprikaknoestgranulaat en biobased drijflichamen met waterzuiverende planten.

Huisvesting internationale werknemers

SIGN organiseerde samen met het ministerie van LNV (programma Startup in Residence) en de Floriade een prijsvraag voor een betaalbaar en biobased bouwsysteem, met een zo hoog mogelijk gehalte aan reststromen uit de tuinbouw. Het ontwerp voor een 'tiny house' van de prijsvraagwinnaar BB Block is goedgekeurd en is in aanbouw. Op de Floriade Wereldexpo 2022 laat SIGN deze mogelijkheid voor betaalbare en duurzame huisvesting voor internationale werknemers zien. Deze 'tiny house' expositie roept gemeenten op planologisch mee te werken aan deze ontwikkeling. Floriade Expo 2022 wordt van april tot oktober gehouden in Almere.

Gezonde voeding

SIGN werkte aan twee innovatieroutes voor gezonde voeding, via gezonde omgevingen en via integrale leefstijl interventies. Voor een gezonde schoolomgeving werkten ZLTO en HAS aan het SIGN project: ‘Jongeren aan het roer’, als vervolg op de SIGN studie Wat eten we morgen?. In het project bepalen jongeren zelf welk assortiment op de scholen komt. Verschillende overheidsprogramma’s waaronder de Gezonde school, Jongeren op Gezond Gewicht en Voedingscentrum werkten mee.

De andere innovatie route is een doelgroep gerichte aanpak voor blijvende gedragsverandering. Het is cruciaal dat mensen zelf ervaren wat integrale gezonde leefstijl (gezond eten, bewegen, mentale veerkracht, sociale omgeving) brengt. Een nieuwe gewoonte aanleren kan met een persoonlijk programma van 12 weken en meer waarin deelnemers nieuwe uitdagingen aangaan. De Greenhabit Cardio interventie is na een pilot met het HeartLife kliniek in het najaar gelanceerd bij het Zuyderland ziekenhuis ter verbetering van het reguliere revalidatieprogramma.

Glastuinbouw Nederland - © 2022